Lundbynytt 1/2018 & Föreningsstämma

Nu har första numret av Lundbynytt för 2018 släppts, se Lundby-nytt nr 1 2018.

Det är även dags för föreningsstämma. Se under fliken ”På gång” för mer info.