Boule

Vid bygdegården har vi en boulebana som används flitigt under sommarhalvåret. Vill du deltaga eller spela på banan kan du kontakta Svenåke Ekblom på 0512-440 52 eller 073-020 38 39.