Bygdegårdsföreningen

Styrelse

Andreas Nilsson, ordförande och fastighetsansvarig 070-690 69 95, E-post

Henrik Lundell, vice ordförande 070-539 41 89, E-post

Felix Hansson, sekreterare och webbadministratör 072-717 53 76, E-post

Richard Olsson, kassör 073-030 12 73, E-post

Christina Jernstedt, vice kassör 070-554 50 51, E- post

Adam Gruvaeus 073-356 93 93, E- post

Tomas Gilbertsson 070-604 88 22, E-post

 

Valberedning

Ann-Marie Bohman, sammankallande 073-057 65 60, E-post

Anne-Marie Johansson

 

Revisorer

Tomas Skarin

Bertil Lundell

Suppleanter: Ingrid Johansson, Christina Carlsson

 

Program- och kulturråd

Malin Olsson, sammankallande 070-146 48 64, E-post

Ann-Britt Gruvaeus

Victoria Andersson

Frida Skoog

 

Traktorracekommittén

Lars Gezelius, sammankallande 070-788 32 02, E-post

Andreas Nilsson

Richard Olsson

Vill du bli medlem i bygdegårdsföreningen?

Medlemsavgiften för 2016 år 50 kr.
Medlemslotten kostar 100 kr (endast 1 lott per person).

Betalas till bg.nr 210-0394.
Skriv ditt namn tydligt.

Om du är ny medlem vill vi också ha din adress, ditt mobilnummer och din e-postadress så att du kan ta del av vårt nyhetsbrev om allt som händer i bygden.

 

Styrelsemöte

Har du något du vill att styrelsen ska ta upp? Kontakta då Andreas Nilsson. 
Vi tar gärna emot synpunkter och förslag.

 

Alkoholpolicy

Bygdegårdsföreningen arbetar utifrån en policy gällande de regler och förordningar som Alkohollagen anger när vi anordnar fester. Läs den här.